Általános szerződési feltételek 

 

Szeretnéd megnyerni a tíz DAF kirakós játék egyikét? Tiéd lehet a legújabb facebookos kirakós versenyünkben!

DAF Hungary Kft. kirakós verseny:


Ha szeretnél versenyre kelni egy DAF kirakós játékért, akkor követned kell a DAF Hungary Kft. vállalatot a Facebookon. Győződj meg arról, hogy reagáltál (lájkolás, hozzászólás, megosztás) a 2020. április 20-án közzétett Facebook-bejegyzésre!

Nevezz be azzal, hogy részt veszel a játékban a Facebookon itt!

A részvétel feltételei

Minden személy, aki betöltötte a 18. életévét, reagált (lájkolás, hozzászólás, megosztás) a nyereményjátékról szóló bejegyzésre a Facebookon és követi (vagy már eddig is követte) a DAF Hungary Kft. oldalát („Nevezés”) közép-európai idő szerint 2020. április 20. hétfő 14:00 órától („Kezdési időpont”) közép-európai idő szerint 2020. április 23. csütörtök 09:00 óráig („Befejezési időpont”), az automatikusan benevez az ingyenes nyereményjátékba („Nyereményjáték”), hogy esélye legyen megnyerni a tíz DAF kirakós játék egyikét („Nyeremény”). A nevezőknek a Facebookon meg kell osztaniuk egy képet egy saját kirakós játékukról. Tíz képet véletlenszerűen kiválaszt majd nyertesnek („Nyertes”) a DAF Hungary Kft. közösségi médiáért felelős vezetője, akinek hivatalos irodája a DAF Hungary Kft., 1172 Budapest, Vidor utca 3. („Szervező”) cím alatt található. A Nyereményjátékra az alábbi feltételek és kikötések vonatkoznak:

 1. A Kezdési időpont előtt vagy a Befejezési időpont után érkező nevezések nem vesznek majd részt a Nyereményjátékban.

 2. Személyenként egy nevezés adható le.

 3. A Nyereményjátékban való részvétellel minden nevezőt úgy tekintünk, hogy kötelező érvényűen elfogadta és tudomásul vette a jelen feltételeket és kikötéseket. A nevezők adatait ennek a Nyereményjátéknak az adminisztrálása és kiértékelése céljából gyűjtjük, tároljuk és dolgozzuk fel. A nevezéssel beleegyezel abba, hogy bármilyen nyilvánosságban részt veszel ezzel kapcsolatosan vagy ennek eredményeként, beleértve, hogy szükség esetén nyilvánosan elérhetővé váljon a neved és a lakhelyed szerinti ország neve.

 4. Ebben a Nyereményjátékban mindenki részt vehet, aki betöltötte a 18. életévét. Azonban a DAF Trucks N.V. és a cégcsoporton belüli vállalatok, illetve ügynökségeik alkalmazottai és családtagjaik, valamint a márkakereskedői hálózat alkalmazottai és bárki, aki szakmailag kapcsolódik a Nyereményjátékhoz, nem nevezhet.

 5. A nevezőknek reagálniuk (lájkolás, hozzászólás, megosztás) kell a DAF Hungary Kft. kirakós versenyéről szóló, közösségi médiás bejegyzésére. A Nyerteseket, akiket a közösségi médiáért felelős vezetőnk válogat majd ki, legkésőbb a 2020-as év 17-ik hetéig kiválasztják. A Nyerteseket a 17-ik héten hirdetik ki. Ha a Nyertesek értesítést kaptak, akkor egy közvetlen üzenetet kell küldeniük a DAF Hungary Kft. vállalatnak a Facebookon keresztül, amely tartalmazza a nevüket és a címüket a Nyeremény átvételéhez. Ha a Nyertes nem jelentkezik úgy, hogy üzenetet küld a DAF Hungary Kft. vállalatnak az értesítéstől számított 24 órán belül, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy megismételje a sorsolást és a Nyereményt másnak ossza ki. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ezt a folyamatot addig ismételje, amíg a Nyereményért jelentkezik valaki.

 6. A Nyertes kiválasztása a Szervező kizárólagos hatásköre, és az eredményeket nem hozzák majd nyilvánosságra. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a nevezők jogosultságát a nevezésre.

 7. A sikertelen nevezők nem kapnak majd értesítést, de jogukban áll majd tájékoztatást kérni a Nyertesekről a daf.hungary@daftrucks.com címen keresztül.

 8. A Szervező kérhet olyan információkat, amely értelemszerűen szükséges ahhoz, hogy ellenőrizze egy nevező jogosultságát a nevezésre, és a Nyeremény visszatartható addig, amíg a Szervező nem győződik meg erről kielégítően.

 9. A jelen feltételeknek és kikötéseknek nem megfelelő nevezések érvénytelenek lesznek. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor felfüggessze, törölje vagy módosítsa a Nyereményjátékot és/vagy felülvizsgálja és módosítsa a jelen feltételeket és kikötéseket, valamint a jelen feltételek és kikötések bármilyen módosítása után is folytatott részvétellel a Nyereményjátékban a nevezőket úgy tekintik, hogy elfogadták ezeket az új vagy módosított feltételeket. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a hiányos vagy bántó, sértő nevezéseket vagy azokat, amelyek nem felelnek meg a jelen feltételeknek és kikötéseknek, és a Nyereményjátékot a Szervező a hatáskörében újraindíthatja.

 10. Visszaélés és/vagy olyan hiba esetén, amely hatással van a jelen Nyereményjáték megfelelő működésére, beleértve azt is, ha több Nyereményt ítélnek oda, mint amennyi rendelkezésre áll, a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy lezárja vagy felfüggessze a Nyereményjátékot; módosítsa a jelen feltételeket és kikötéseket; érvénytelennek nyilvánítsa a Nyertes(ek) értesítését; és/vagy újra elvégezze a Nyeremény(ek) odaítélését.

 11. Ha bármilyen okból a program számítógépesített nevezési része nem tud a tervezettnek megfelelően futni, beleértve a számítógépes vírus általi fertőzést, bugokat, manipulálást, illetéktelen beavatkozást, csalást, műszaki hibákat vagy a Szervező hatáskörén kívül eső bármilyen más okot, amely tisztességtelen vagy befolyásolja az adminisztrációt, a biztonságot, az igazságosságot, a becsületességet vagy a Nyereményjáték megfelelő lefolyását, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Nyereményjátékot. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha bármilyen számítógépes eszköz vagy szoftver bármilyen problémája vagy műszaki hibája miatt elvesznek nevezések.

 12. Nincs készpénzes vagy más alternatív nyeremény. A Nyeremény nem átruházható és nem továbbértékesíthető.

 13. A nevezés a Nyereményjátékba nem kötött vásárláshoz.

 14. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik nevezőt kizárja a Nyereményjátékban való részvételből, ha oka van feltételezni, hogy a nevezőket lefizette vagy bármilyen más módon befolyásolta a nevező vagy bármilyen harmadik fél.

 15. A Szervező a nevezőkkel postán, telefonon vagy e-mailen keresztül kíván kommunikálni. Bármilyen kommunikáció előfordulhat, amelyben tájékoztatást adnak a cégcsoport termékeiről és szolgáltatásairól, amely lehet a nevezőknek kínált szolgáltatás, vagy amely a nevezők véleményére kíváncsi piackutatás keretében.

 16. Ez a Verseny semmilyen módon sem támogatott, ellenjegyzett vagy adminisztrált a Facebook által, illetve nem társított a Facebookkal. Az általad megadott információkat a DAF Hungary Kft. használja majd fel a jelen feltételekben és kikötésekben foglalt célokra. A jelen Nyereményjátékba való benevezéssel Te: (a) beleegyezel, hogy a Facebook teljes mértékben mentesül bármilyen felelősség alól a Te irányodba a jelen Nyereményjáték céljait illetően; és (b) tudomásul veszed, hogy ez a Nyereményjáték semmilyen módon sem támogatott, ellenjegyzett vagy adminisztrált a Facebook által, illetve nem társított a Facebookkal.

 17. Ha a jelen feltételek és kikötések közül bármelyiket törvénytelennek, érvénytelennek vagy más módon alkalmazhatatlannak állapítanák meg, akkor azt törlik a jelen feltételek és kikötések közül, de a többi pont továbbra is életben, azaz teljes mértékben hatályban és érvényben marad.

 18. Jelen Nyereményjátékot minden tekintetben a Magyar Joggal összhangban kell irányítani, értelmezni és hatályba helyezni anélkül, hogy az jogszabályokba ütközne, és a Magyar Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik bármilyen jogi eljárás esetén, amely ezen kívül vagy ezzel kapcsolatban felmerül.